Дізнайтеся вартість

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Незалежно від призначення будівлі, задля забезпечення життєздатності споруд та комфортного мікроклімату в приміщеннях , кваліфіковані фахівці нашої команди пропонують широкий спектр комплексних рішень з проектування інженерних систем «під ключ», а також консультаційні та розрахункові роботи на будь-якій стадії проектування, реконструкції чи монтажу систем теплопостачання, опалення, водопостачання та водовідведення, газопостачання та вентиляції. Проектування інженерних мереж «під ключ» допомагає вибрати стиль і планування до початку будівництва чи ремонтних робіт, а також виявити і вчасно усунути можливі технологічно необгрунтовані рішення.  Наші фахівці на будь-якому етапі проектних робіт підтримують прямий зв'язок із Замовником, враховуючи його індивідуальні рішення та особисті побажання.

Відповідно до діючих державних та галузевих стандартів процес проектування інженерної системи будівлі або об'єкта складається з трьох етапів:

1 етап – ескізне проектування.  В ескізному проекті будь-якої інженерної системи проводиться попередній розрахунок  за укрупненими або середніми  значеннями (з діючих будівельних норм, посібників та рекомендацій) основних показників працездатності й ефективності даної інженерної системи.

2 етап – розробка проектної документації. Складається з розрахунків, планів, схем, графіків та специфікації обладнання і матеріалів, які будуть використовуватися при монтажі та експлуатації інженерної системи. Проектна документація проходить державну експертизу і затверджується Замовником.

3 етап – видача Замовнику комплекту креслень робочої документації. Робоча документація інженерної системи відрізняється від проектної документації більш детальною розробкою. У робочій документації дуже точно вказані всі деталі, обладнання і матеріали.

engeneer net

І. Внутрішні інженерні мережі.

 1. Проектування систем опалення;

Відповідно до діючих будівельних та санітарних норм,  проводять:

 • Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій;
 • Розрахунок тепловтрат (в зимовий період) кожного приміщення і, відповідно, цілої будівлі повністю (теплове навантаження на систему);
 • Визначення теплової потужності СО, типу джерела тепла, виду теплоносія та ефективного методу підключення до ТМ; 
 • Розрахунок нагрівальних приладів, запірно-регулюючої арматури, визначення найбільш вигідного варіанту прокладання трубопроводів;
 • Гідравлічний розрахунок СО та гідравлічне ув’язування;
 • Підбір високоякісного та ефективного обладнання від провідних виробників опалювальної техніки;
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації  (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування водопостачання та водовідведення:
 • Холодне водопостачання:
  • Вибір системи і схеми внутрішнього водопроводу; місця вводу і розміщення водомірного вузла;
  • Визначення розрахункових витрат та необхідного напору в системі та гідравлічний розрахунок ВВ;
  • Підбір лічильників, трубопроводів, необхідної запірно-регулюючої арматури; запасні та регулюючі ємкості;
  • Виконання робочих креслень(плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 • Гаряче водопостачання:
  • Розрахунок потоків тепла та визначення теплового навантаження на систему ГВП;
  • Гідравлічний розрахунок та підбір ефективного устаткування;
  • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 • Внутрішня мережа водовідведення:
  • Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі (що включає в себе перепровірочний розрахунок пропускної здатності водовідвідних стояків);
  • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування газопостачання:
 • Обстеження об’єкту щодо забезпечення доступу до магістрального газу;
 • Визначення витрат газу і ліміту споживання, а також показників газу (тиску, потреби в ГРУ);
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування системи вентиляції :
 • Визначення розрахункового повітрообміну та складання повітряного балансу;
 • Підбір типу системи вентиляції (з природнім/механічним спонуканням чи їх комбінація);
 • Проведення аеродинамічного розрахунку та підбір ефективного обладнання;
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).

ІІ. Зовнішні інженерні мережі

Зовнішні інженерні мережі прокладаються поза будівлею та пов'язують об’єкт з загальними мережами.  До числа зовнішніх інженерних мереж відносять: водопровід, каналізація, теплопостачання, вентиляція, енергопостачання, газопостачання.

Зовнішні інженерні мережі проектуються в кілька етапів.

project zim 1

Спочатку розробляється ескізний проект. На план будівлі, що будується наноситься розташування елементів мереж, точки введення в будівлю. Важливо безпомилково розробити зведений план мереж  різних видів, інакше неминучі множинні нестиковки в подальшій роботі. Проектування водопостачання і водовідведення здійснюється одночасно.

На підставі затвердженого ескізу готується робочий проект згідно з яким в подальшому проводяться будівельно - монтажні роботи.

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Незалежно від призначення будівлі, задля забезпечення життєздатності споруд та комфортного мікроклімату в приміщеннях , кваліфіковані фахівці нашої команди пропонують широкий спектр комплексних рішень з проектування інженерних систем «під ключ», а також консультаційні та розрахункові роботи на будь-якій стадії проектування, реконструкції чи монтажу систем теплопостачання, опалення, водопостачання та водовідведення, газопостачання та вентиляції. Проектування інженерних мереж «під ключ» допомагає вибрати стиль і планування до початку будівництва чи ремонтних робіт, а також виявити і вчасно усунути можливі технологічно необгрунтовані рішення.  Наші фахівці на будь-якому етапі проектних робіт підтримують прямий зв'язок із Замовником, враховуючи його індивідуальні рішення та особисті побажання.

Відповідно до діючих державних та галузевих стандартів процес проектування інженерної системи будівлі або об'єкта складається з трьох етапів:

1 етап – ескізне проектування.  В ескізному проекті будь-якої інженерної системи проводиться попередній розрахунок  за укрупненими або середніми  значеннями (з діючих будівельних норм, посібників та рекомендацій) основних показників працездатності й ефективності даної інженерної системи.

2 етап – розробка проектної документації. Складається з розрахунків, планів, схем, графіків та специфікації обладнання і матеріалів, які будуть використовуватися при монтажі та експлуатації інженерної системи. Проектна документація проходить державну експертизу і затверджується Замовником.

3 етап – видача Замовнику комплекту креслень робочої документації. Робоча документація інженерної системи відрізняється від проектної документації більш детальною розробкою. У робочій документації дуже точно вказані всі деталі, обладнання і матеріали.

engeneer net

І. Внутрішні інженерні мережі.

 1. Проектування систем опалення;

Відповідно до діючих будівельних та санітарних норм,  проводять:

 • Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій;
 • Розрахунок тепловтрат (в зимовий період) кожного приміщення і, відповідно, цілої будівлі повністю (теплове навантаження на систему);
 • Визначення теплової потужності СО, типу джерела тепла, виду теплоносія та ефективного методу підключення до ТМ; 
 • Розрахунок нагрівальних приладів, запірно-регулюючої арматури, визначення найбільш вигідного варіанту прокладання трубопроводів;
 • Гідравлічний розрахунок СО та гідравлічне ув’язування;
 • Підбір високоякісного та ефективного обладнання від провідних виробників опалювальної техніки;
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації  (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування водопостачання та водовідведення:
 • Холодне водопостачання:
  • Вибір системи і схеми внутрішнього водопроводу; місця вводу і розміщення водомірного вузла;
  • Визначення розрахункових витрат та необхідного напору в системі та гідравлічний розрахунок ВВ;
  • Підбір лічильників, трубопроводів, необхідної запірно-регулюючої арматури; запасні та регулюючі ємкості;
  • Виконання робочих креслень(плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 • Гаряче водопостачання:
  • Розрахунок потоків тепла та визначення теплового навантаження на систему ГВП;
  • Гідравлічний розрахунок та підбір ефективного устаткування;
  • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 • Внутрішня мережа водовідведення:
  • Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі (що включає в себе перепровірочний розрахунок пропускної здатності водовідвідних стояків);
  • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування газопостачання:
 • Обстеження об’єкту щодо забезпечення доступу до магістрального газу;
 • Визначення витрат газу і ліміту споживання, а також показників газу (тиску, потреби в ГРУ);
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).
 1. Проектування системи вентиляції :
 • Визначення розрахункового повітрообміну та складання повітряного балансу;
 • Підбір типу системи вентиляції (з природнім/механічним спонуканням чи їх комбінація);
 • Проведення аеродинамічного розрахунку та підбір ефективного обладнання;
 • Виконання робочих креслень (плани, розрізи, аксонометричні та монтажні схеми тощо) та супутньої документації (інженерні розрахунки,  специфікація, кошторис).

ІІ. Зовнішні інженерні мережі

Зовнішні інженерні мережі прокладаються поза будівлею та пов'язують об’єкт з загальними мережами.  До числа зовнішніх інженерних мереж відносять: водопровід, каналізація, теплопостачання, вентиляція, енергопостачання, газопостачання.

Зовнішні інженерні мережі проектуються в кілька етапів.

project zim 1

Спочатку розробляється ескізний проект. На план будівлі, що будується наноситься розташування елементів мереж, точки введення в будівлю. Важливо безпомилково розробити зведений план мереж  різних видів, інакше неминучі множинні нестиковки в подальшій роботі. Проектування водопостачання і водовідведення здійснюється одночасно.

На підставі затвердженого ескізу готується робочий проект згідно з яким в подальшому проводяться будівельно - монтажні роботи.

Одним з напрямків діяльності ТОВ «ІВЦ «Європрилад» є виготовлення та подальше встановлення товарів народного вжитку, таких як мангали, гойдалки, лавки, турніки, вуличні меблі, урни та інші елементи дитячих та спортивних майданчиків.

Виготовляємо металоконструкції, блочно-модульні конструкції, каркасне будівництво, МАФ, павільйон, битовка, вагончик, будка для охорони, контейнер, кіоск для фаст-фуду, магазин, металообробка, гнуття труб, зварювальні роботи, зварювання.

 

Лавки вуличні класичні, гнуті, ковані зі спинкою та без

Завантажити прайс-лист на лавки

Пропонуємо Вам широкий асортимент лавок! Лавки та лавочки класичні, дерев'яні, гнуті, ковані, дешеві, економ, зі спинкою, без спинки під замовлення та в наявності. Можливе виготовлення по індивідуальному замовленню по Ваших кресленнях! Вуличні лавки для дому, дачі, заміського котеджу, в парк, на цвинтар, для дитячого садка. Співпрацюємо з державними закладами та організаціями.

blagoust 0 blagoust 12

blagoust 8 blagoust 7

blagoust 10 blagoust 9

blagoust 2 blagoust 13

blagoust lavka1

Реалізуємо елементи благоустрою оптом та в роздріб. Доставка по Україні.

Дитячі майданчики, гойдалки, гірки, каруселі, качелі, турніки, драбини

Якщо Вам потрібен дитячий майданчик, спортивний майданчик, качелі, гойдалка, карусель, гірка дитяча, драбина гімнастична, шведська стінка для дітей, футбольне поле, футбольні ворота, баскетбольний щит, дитячий ігровий комплекс то Вам саме до нас. Швидко та якісно виготовимо будь-яку конструкцію з вище перечислених. Можливе виготовлення індивідуальних замовлень до Ваших кресленнях. Співпрацюємо з дитячими садками, ігровими кімнатами, спортивними школами державними та приватними.

blagoust 6 blagoust 5

drabina gimnast goydalka

blagoust 4 blagoust 14

pisochnitsya karusel 4 sit

karusel-detskaya-4-mestnaya girkastil

konuk

Діти - наше майбутнє! Тому ми підходимо до виготовлення ігрових майданчиків з особливою увагою та прискіпливістю. Всі елементи фарбуються порошковим методом екологічними та безпечними фарбами, матеріали використані у виробництві є безпечними для здоров'я оточуючих.

Металоконструкції будь-яких рівнів складності, зварювання, блочно-модульні конструкції.

Виробничі потужності підприємства дозволяють виготовляти інші металоконструкції різного розміру та складності. Наші спеціалісти допоможуть на кожному етапі створення металоконструкції, від стадії проекту до монтажу готового виробу. Виготовляємо блочно-модульні котельні, газорегуляторні пункти блочного типу, блочні та модульні конструкції побутового призначення, битовки, будки для охорони, вагончики, МАФи, павільйони, магазини, кіоски, металеві каркаси та багато іншого.

blagoust 11 4

3 2

Завдяки великому досвіду та застосуванню сучасного обладнання, ми можемо запропонувати ефективне рішення будь-якому клієнту. Після виготовлення замовлення, наше підприємство здійснює доставку та монтаж по всій Україні. Дзвоніть або пишіть у Viber! Будемо раді допомогти. 

 

Індивідуальний тепловий пункт

Індивідуальний тепловий пункт - це зв’язуюча ланка між джерелом тепла і споживачем. Складається він з комплексів автоматичних пристроїв, що розташовується зазвичай у підвальному приміщенні.

В теплових пунктах відбувається передача і розподіл теплової енергії, регулювання температури, контроль та облік теплової енергії.

В залежності від системи теплових пунктів, вони складаються з теплообмінників, насосів, автоматичних приладів відпуску теплової енергії, автоматичних приладів по регулюванню температури, тиску, витрати і також контрольно вимірювальних пристроїв.

Так як центральна котельня обслуговує десятки будинків, але всі вони опалюються неоднаково, то встановлення індивідуального теплового пункту на вході теплоносія в житловий будинок дає можливість регулювати подачу тепла в конкретній будівлі та керувати інтенсивністю подачі тепла в залежності від погодних умов.

Завантажити опитувальний лист на індивідуальний тепловий пункт ІТП

Наша організація пропонує наступні послуги та роботи у сфері виготовлення і встановлення теплових пунктів:

 • Проектування ІТП

 • Ремонт і реконструкція теплових пунктів

 • Монтаж теплових пунктів під ключ

 • Пуско-налагоджувальні роботи ІТП

 • Монтаж насосного обладнання

 • Ввід в експлуатацію теплових пунктів, підготовка до опалювального сезону

 • Встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії

 • Монтаж системи водоочистки

 • Підбір та поставка обладнання і матеріалів для ІТП

ІВЦ "Європрилад" пропонує Вам послуги плазмової порізки металу.

Плазмова різка від ІВЦ Європрилад

Що собою являє плазмова різка?

Плазмова порізка металу - різновид обробки, де в якості ріжучого інструменту використовується нагрітий за допомогою електричної дуги до надвисокої температури струмінь повітря в іонізованому стані. З усіх методів термічної обробки металів цей спосіб визнаний найбільш високотехнологічним і, що важливо, маловитратними.

Звичайно, переваги даного устаткування залежать від технічних характеристик обладнання, на якому проводяться роботи, а також від професіоналізму працівників. Тому, ми здійснюємо плазмове різання за допомогою високотехнологічних генераторів плазми перевіреного виробника, та гарантуємо високу якість та точність виконання.

Також, до плюсів плазмової порізки можна віднести:

 • низьку витратність;
 • відсутність обмежень по геометричній формі;
 • можливість розкрою листів металу товщиною від 1,0 до 20, 0 мм.

Плазмова різка від ІВЦ Європрилад

Переваги плазмової порізки металу від ІВЦ Європрилад:

 • Обробляємо будь-які метали - чорні, кольорові, сплави і т. д.
 • Швидкість різання малих і середніх товщин в кілька разів вище швидкості газополум'яного різання
 • Виготовляємо креслення, оптимально розкроюємо метал.
 • Можливе використання, як ваших ,так і наших матеріалів.
 • Висока чистота і якість поверхні розрізу
 • Відсутність обмежень по геометричній формі.
 • За домовленістю можемо здійснити подальшу обробку деталей (зачистка, зварювання, токарно-фрезерні роботи, фарбування, виготовлення певних виробів з деталей).
 • Можлива відправка виробів в будь-які регіони України.

Технічні вимоги для оформлення замовлення:

 • наявність креслення деталей в електронному вигляді в форматі dwg, dxf (AUTOCAD) або cdw, frw (Компас);
 • специфікація деталей з вказанням кількості.

Плазмова різка від ІВЦ Європрилад Плазмова різка

При необхідності наші спеціалісти зможуть розробити для Вас креслення. Зробити замовлення і отримати додаткову інформацію по плазмовій порізці листової сталі Ви зможете звернувшись до нас.

Характерною рисою науково-технічного прогресу, яка визначає розвиток суспільного виробництва, являється широке впровадження електроніки, засобів автоматизації та диспетчеризації технологічних процесів у всі галузі народного господарства. Інтенсивне застосування мікропроцесорної техніки, програмованих логічних контролерів, персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж дозволяють впроваджувати комплексні, повністю або частково автоматизовані, комп’ютерно-інтегровані системи керування технологічними процесами, що є основним напрямком розвитку автоматизації на сучасному етапі. Диспетчеризація технологічних процесів впроваджується для оперативного отримання інформації про перебіг тих чи інших операцій. Технічні засоби диспетчеризації разом із програмними (драйвери, SCADA-системи, сервери збору даних) утворюють складну інформаційно-технічну систему контролю у складі системи керування технологічними процесами.

Приклади виготовлених пультів автоматизації технологічних процесів Приклади виготовлених пультів автоматизації технологічних процесів

Приклади виготовлених пультів автоматизації технологічних процесів.

Широкий вибір сучасної електронної цифрової обчислювальної техніки дозволяє автоматизувати практично будь-який технологічний процес у народному господарстві. Завдяки комплексній автоматизації зменшується доля ручної праці людини в технологічних процесах, і, відповідно, знижується ймовірність негативного впливу людського фактора на результат такого технологічного процесу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-виробничий центр «Європрилад» займається розробкою і впровадженням систем комплексної автоматизації та диспетчеризації котелень, насосних станцій, систем енергозбереження і обліку енергоносіїв; а також технологічних процесів в електротермічній, енергетичній, металургійній, хімічній, виробництва будівельних матеріалів та інших галузях промисловості, регулювання мікроклімату і автоматизації та диспетчеризації різних промислових, комунальних та побутових об'єктів.

Фахівці нашого підприємства виконують наступні види робіт із впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічних процесів:

 • обстеження і аналіз об'єктів, які необхідно автоматизувати;
 • підготовку техніко-економічних пропозицій;
 • розробку технічних завдань і рішень по впровадженню систем автоматизованого управління та контролю;
 • постачання устаткування для автоматизації та диспетчеризації;
 • складання і монтаж устаткування: операторських пультів, щитів керування, давачів,  каналів зв'язку тощо;
 • інтеграцію мережевого устаткування та інших компонентів;
 • проведення пусконалагоджувальних робіт систем автоматизації та диспетчеризації;
 • гарантійне і сервісне обслуговування впроваджених засобів автоматизації.

У запропонованих проектах автоматизації та диспетчеризації реалізується:

 • автоматичне керування технологічним процесом в режимі реального часу і візуальне відображення протікання процесів на моніторі персонального комп'ютера чи операторській панелі з можливістю оперативного втручання в хід технологічного процесу;
 • контроль і регулювання параметрів технологічного процесу (температура, вологість, тиск тощо);
 • індикація збоїв і аварійних ситуацій;
 • архівування інформації про хід технологічного процесу та контрольовані параметри.

Наша компанія вже протягом багатьох років спеціалізується на облаштуванні систем опалення, серед яких найбільш розповсюдженою є водяна система опалення, у якій теплоносієм виступає вода, що нагрівається в опалювальному обладнанні. Тепло у приміщення попадає завдяки циркуляції води в мережі радіаторів. Циркуляція є, в основному, примусовою і забезпечується спеціальними циркуляційними насосами.

Більшість водяних систем опалення в якості нагрівального обладнання використовують газові котли. Перевагою такої системи є висока ефективність, екологічність, безпека, зручність експлуатації а також її досить просто автоматизувати. В разі відсутності газопроводу можливе встановлення твердопаливних або електричних котлів, їх перевагою є незалежність від газопостачання, а недоліком – як правило, ручне завантаження для твердопаливних котлів та вища (порівняно з газовими котлами) собівартість теплової енергії для електричних котлів.

Монтаж автономного опалення Монтаж автономного опалення

Встановлені системи автономного опалення

Також слід звернути увагу на так звані «теплі підлоги», що є частиною системи опалення, які дозволяють створити комфортну атмосферу майже в будь-якому приміщенні. Підігрів може здійснюватись як від існуючої системи опалення (але температура теплоносія повинна бути значно нижчою), так і з допомогою електронагрівачів. Перевагою такої підлоги є можливість використання практично для всіх типів покриття підлоги як у житлових, так і в офісних приміщеннях.

Монтаж системи опалення – це комплекс заходів з встановлення опалювального обладнання, яке має забезпечити необхідну температуру в приміщенні у холодну пору року. Правильна робота системи опалення і забезпечення нею всіх необхідних параметрів, залежить від правильності розрахунку і підбору обладнання окремо для кожної будівлі чи приміщення, а також від правильності монтажу такого обладнання.

Оскільки система опалення є технічно складним об’єктом, то важливо, щоб її встановленням займалась компанія, що має кваліфікованих спеціалістів які володіють необхідним досвідом і знаннями в даній галузі. Важливим моментом є дотримання усіх діючих норм і стандартів – все це напряму впливає на безпеку системи опалення. Ми гарантуємо вам правильний розрахунок, професійний монтаж і відповідний контроль за здійсненням монтажу системи опалення.

Наші спеціалісти використовують у роботі найкраще обладнання, впроваджують найсучасніші технології в даній галузі. Вони володіють великим досвідом та професійною кваліфікацією, достеменно знають обладнання різноманітних виробників, забезпечують відмінний сервіс систем опалення. Завдяки всьому комплексу цих факторів ми можемо гарантувати правильну і максимально ефективну роботу опалювального обладнання. Всі монтажні роботи виконуються у найкоротші терміни, забезпечуючи мінімальні незручності нашим шановним клієнтам.

Яку б систему опалення вам не потрібно було змонтувати наші спеціалісти завжди допоможуть вам в цьому, враховуючи всі ваші побажання і особливості будь-якого будинку чи іншого об’єкту. Ми зробимо усе можливе, щоб наші клієнти залишались задоволеними якістю наших послуг, і завдяки великому досвіду у цій сфері ми гарантуємо професійний підхід у всіх випадках.

Монтаж котелень Монтаж котелень Монтаж котелень

Монтаж котелень - це один з найважливіших і найвідповідальніших етапів будівельних робіт. Тут необхідно врахувати безліч чинників. Від того наскільки професійно проведений монтаж опалення, безпосередньо, залежить комфорт проживання, безпека об'єкту, а також зручність обслуговування встановленого опалювального обладнання.

Котельнею являється приміщення, де встановлено опалювальне обладнання. Вона вважається об'єктом підвищеної небезпеки, до монтажу котельні пред'являються високі вимоги, тому монтаж повинні проводити грамотні і професійні фахівці. Без досвіду і високої кваліфікації можна допустити масу помилок, які, на жаль, можуть призвести до значних незручностей і грошових затрат.

Наші монтажники справжні висококваліфіковані професіонали, вони мають спеціальні знання та практичний досвід в процесі роботи по установці і монтажу котельних установок і котельного обладнання. Ми виконуємо монтаж котелень будь-якої складності і на найвищому професійному рівні, оскільки маємо все необхідне для якісного монтажу котельних. Крім того, ми завжди раді дати цінні рекомендації і допомогти з вибором опалювального обладнання. Крім оптимального для Вас співвідношення ціна / якість, ми пропонуємо гарантію на всі види робіт. Зібрані нами котельні функціональні та надійні.

Завантажити опитувальний лист на блочно-модульну котельню

Перш ніж почати монтаж котельного обладнання, необхідно визначитися з потужністю майбутньої котельні, а також з видом палива на якому працюватиме опалювальний котел. Коли Ви зв'яжетеся з нами ми зможемо отримати уявлення про те, якої потужності котельня і з яким обладнанням вам потрібна, а ви в свою чергу з'ясувати приблизну вартість нашої роботи.

Ми якісно виконуємо монтаж котелень та будь-якого котельного обладнання:

 • Газового обладнання;
 • Електричного котельного;
 • Твердопаливного агрегатного.

Монтаж котельні

Монтаж котелень відбувається в декілька етапів:

 • Першим етапом є грамотне проектування. На цьому етапі буде вибрано необхідне вам за потужністю обладнання, матеріали, технічні рішення, місце розташування котла. Проводиться серія розрахунків, що дозволяють найбільш точно визначити необхідні параметри, які стосуються величини опалювальної площі.
 • Наступним етапом є підбір і доставка обладнання. На цьому етапі відбувається комплектування котельні, закуповуються основні агрегати та витратні матеріали. У нашій компанії є широкий модельний ряд котлів, що працюють на різному паливі.
 • Установка котельного обладнання включає в себе установку основних агрегатів. Монтується котел, проводиться збірка і підключення труб, автоматики, датчиків, насосів, системи кондиціонування та вентилювання, монтується димохід та інші системи в залежності від конфігурації котельні. Наша компанія швидко проведе монтаж котелень та налаштування системи.
 • Завершальним етапом є налагодження та запуск системи. Після монтажу котельні потрібно переконатися в тому, що вся система працює правильно, перевіряється вже зібрана і готова до роботи котельня (котел, насоси, автоматика, газопровід і т.д.) проводиться настройка систем її подальшої роботи, діагностика, а також виконуються гідравлічні випробування . Після чого замовнику надається гарантія на всі проведені роботи та інструктаж щодо правил безпеки.

Співпраця з ТОВ ІВЦ «Європрилад» - це професіоналізм і зручність на всіх етапах роботи!

Опитування
Чи потрібна на сайті покупка онлайн?
Контакти

ІВЦ Європрилад

 

locationм.Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 22

 

phone(068) 807-20-70, (095) 634-75-90

 

emailoffice@europrylad.com

 

emailПН-ПТ: 8.30-17.30 СБ, НД: Вихідний